Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

PERUTUSAN PEGAWAI DAERAH LIMBANG

 

  Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihi.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.


How are you, Apa khabar biskita, Apa khaba nya, An berito, Anun bala, Nama berita, Ne how ma, Ni eppati irukkiay.


Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pengunjung kerana sudi melayari Portal Rasmi Pejabat Daerah Limbang. Sejajar dengan perkembangan semasa yang menekankan kepada penggunaan ICT dalam urusan seharian, Pejabat Daerah Limbang komited bagi menyediakan Portal yang mesra pengguna dalam menyampaikan perkhidmatannya. Adalah diharapkan segala maklumat dalam portal ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai salah satu medium interaksi di antara Pejabat Daerah Limbang dengan pengunjung portal terutama untuk mendapatkan maklumat awal yang melibatkan urusan di Pejabat Daerah di Negeri Sarawak.


Portal ini diwujudkan antara lain adalah sebagai sumber rujukan dan memberi input kepada pengunjung untuk mendapatkan maklumat yang terkini mengikut keperluan dari semasa ke semasa berkenaan prosedur urusan pejabat seperti permohonan anak angkat, membuat probet, urusan perniagaan dan sebagainya sekaligus menjimatkan masa dan memudahkan pengguna membuat semakan berkaitan pelbagai urusan. Bagi memantapkan portal ini sebagai rujukan yang sentiasa relevan, ianya sentiasa dikemaskini dengan informasi terkini seperti aktiviti-aktiviti yang diadakan sepanjang masa.


Selaras dengan Dasar Kualiti Pejabat Daerah Limbang, iaitu Memberikan Perkhidmatan Yang Berkesan dan Berkualiti Ke Arah Kepuasan Hati Pelanggan, sebarang cadangan, pendapat maupun Kritikkan yang diutarakan oleh para pengunjung akan dijadikan aras dan pertimbangan untuk menambahbaik penyampaian perkhidmatan pejabat ini dan juga isi kandungan dalam portal ini.


Akhir kata, saya berharap agar portal ini akan menjadi sumber rujukan dan platform perkongsian ilmu kepada sesiapa sahaja yang melayarinya. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga Pejabat Daerah Limbang yang sentiasa berusaha dan komited dalam menjalanikan tugas seharian bagi meningkatkan keberkesanan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan sekaligus memenuhi tahap kepuasan dan kehendakan pelanggan.


Terima kasih.

 

"BERSATU BERUSAHA BERBAKTI"
"AN HONOUR TO SERVE"


 

SUPERI BIN AWANG SAID
PEGAWAI DAERAH
LIMBANG