1. LAMPIRAN A (i) B.p Orang Awam

2. LAMPIRAN A (ii) B.m Essential Services

 

Nota : Setiap permohonan hendaklah dihantar  dalam 2 SALINAN borang yang lengkap diisi berserta DOKUMEN SOKONGAN yang berkaitan daripada jabatan/syarikat dan dihantar 3 HARI SEBELUM perjalanan. Permohonan yang tidak lengkap, tiada dokumen sokongan atau kurang dari 3 hari tidak akan diproses. Bagi permohonan yang dihantar terus ke pejabat ini, penerimaan borang hanya sehingga jam 1.00 petang (Isnin-Khamis) & jam 11.30 pagi (Jumaat). 

Harap maklum dan terima kasih. #kitajagakita