Pejabat Daerah Limbang

Portal Rasmi Pentadbiran Bahagian Limbang

 

Fungsi Utama


1.  SEKSYEN PENTADBIRAN

 • Mengurus dan mengendalikan mesyuarat berkaitan pentadbiran.
 • Mengurus Hal Ehwal Surat-Menyurat dan Sistem Fail
 • Mengurus Rumah Kerehatan dan Bangunan Kerajaan
 • Menyelenggara Kuarters Kerajaan (Housing Board 'B')
 • Mengurus Rekod dan Kerahsiaan Dokumen Kerajaan
 • Mengurus Laman Web Pejabat
 • Mengurus Hal Ehwal Pengangkutan
 • Merancang Pelan Tindakan Kerja Tahunan Pejabat
 • Mengurus Aduan dan Talikhidmat
 • Komunikasi Korporat
 • Mengurus Hal Ehwal Keselamatan Pejabat
 • Mengurus Hal Ehwal ICT
 • Mengurus Aset dan Stor
 • Mengurus Urusan Protokol
 • Mengurus Urusan Pilihanraya Parlimen dan Negeri
 • Mengurus Hal Ehwal Urusan Banci
 • Mengurus Program Gotong-Royong Pejabat

2.  SEKSYEN SUMBER MANUSIA

 • Mengurus Hal Ehwal Sumber Manusia
 • Mengurus Hal Ehwal Pembangunan Sumber Manusia
 • Mengurus Hal Ehwal Nilai dan Budaya
 • Mengurus Struktur Pengurusan Governans
 • Mengurus Hal Ehwal Khidmat Sokongan Pekerja
 • Mengurus Hal Ehwal Hubungan Harmoni Anggota/Staf
 • Mengurus Hal Ehwal Penghargaan dan Kemudahan Anggota/Staf

3.  SEKSYEN KETUA MASYARAKAT DAN KETUA KAUM (KMKK)

 • Mengurus Perjawatan KMKK
 • Mengurus JKKK
 • Mengurus Perlantikan dan Perlanjutan Tempoh KMKK
 • Mengurus Penamatan dan Perletakan Jawatan KMKK
 • Mengurus Gaji dan Elaun KMKK
 • Mengurus Latihan KMKK

4.  SEKSYEN KUALITI DAN TRANSFORMASI

 • Mengurus Hal Ehwal Piagam Pelanggan
 • Mengurus Hal Ehwal MS ISO 9001:2015
 • Mengurus Hal Ehwal Inisiatif Kualiti
 • Koordinator Scorecard Daerah Limbang
 • Mengurus Pelaporan Scorecard Bahagian
 • Mengurus Hal Ehwal Pertandingan Kualiti
 • Mengaudit inisiatif Kualiti

5.  SEKSYEN STATUTORI DAN MAHKAMAH BUMIPUTERA

 • Mengurus Probet, Anak Angkat, Senapang Patah, Permit Peluru
 • Mengurus Kes-Kes Mahkamah Bumiputera bagi Pertikaian dan Pelanggaran Adat
 • Mengurus Perkahwinan dan Penceraian Melalui Adat
 • Mengurus Permohonan untuk 'Dikenali Sebagai Bumiputera Sarawak"
 • Mengurus Kuasa Majistret bagi Akaun Bersumpah / Akuan Berkanun / Letter of Consent
 • Mengurus Reman dan Sebutan Kes

6.  SEKSYEN PEMBANGUNAN FIZIKAL

 • Mengurus Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan di Daerah Limbang
 • Mengurus Cadangan Projek-Projek Pembangunan
 • Mengurus Pelaporan Berkala Berkaitan Pembangunan
 • Sekretariat Jawatankuasa Tindakan dan Pembangunan Daerah Limbang (DAC)
 • Memantau Projek-Projek Pembangunan di Daerah Limbang
 • Memberi Latihan Pengurusan Projek Kepada Kakitangan
 • Menjadi Focal Point bagi Pembangunan Daerah
 • Mengurus Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) dan Bekalan Air Luar Bandar (BALB)
 • Menyelaras dan Merangka Pelan Pembangunan Strategik Daerah Limbang
 • Pertandingan Pembangunan Peringkat Kampung
 • Profil Daerah
 • Projek Fizikal Melibatkan Kaum Penan dan Orang Ulu

7.  SEKSYEN TRANSFORMASI SOSIAL

 • Mengurus Jawatankuasa Domain Ekonomi Daerah
 • Ahli Jawatankuasa Domain Sosial Bahagian
 • Mengurus dan Menyelaras Acara-Acara Keislaman Peringkat Daerah Limbang
 • Mengurus dan Melaksanakan Program Pembasmian Kemiskinan Daerah (Focus Group)
 • Mengurus Bantuan Yayasan Sarawak
 • Mengurus Jawatankuasa Bencana Peringkat Daerah
 • Mengurus Hal Ehwal Laporan Data Sosial Bahagian Limbang
 • Mengurus dan Menyelaras Program OSC MIDS Peringkat Daerah
 • Mengurus dan Menyelaras Program PEMADAM Peringkat Daerah
 • Membantu Menyelaras Jawatankuasa Sosial (OSTPC, Penyakit Berjangkit, Operasi Orang Papa/Gelandangan dan sebagainya)
 • Mengurus Program Dalaman dan Luaran Pejabat yang Melibatkan Sosial AD-HOC
 • Jawatankuasa Pelawat Hospital
 • Jawatankuasa Pelawat Penjara

8.  SEKSYEN KEWANGAN DAN AKAUN

 • Mendaftar Nama-Nama Perniagaan di Daerah Limbang
 • Mengurus Sistem SIFBAS
 • Mengurus Anggaran Belanjawan Tahunan
 • Menyediakan Penyata Penyesuaian /  Perbelanjaan Bulanan - Pentadbiran Kewangan
 • Mengurus Pembayaran Permit Peluru
 • Menguru Gaji Pegawai, Ketua Masyarakat, Ketua Kaum dan Setiausaha Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)
 • Mengurus Geran JKKK
 • Mengurus Perbelanjaan Pejabat
 • Mengurus Kutipan Lesen-Lesen yang Memerlukan Pembayaran
 • Mengurus Perbelanjaan Persekutuan
 • Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan

9.  PEJABAT DAERAH KECIL NANGA MEDAMIT (PDKNM)

KMKK

 • Mengurus Perjawatan KMKK
 • Mengurus Perlantikan dan Perlanjutan Tempoh KMKK
 • Mengurus Penamatan dan Perletakan Jawatan KMKK
 • Mengurus Gaji dan Elaun KMKK
 • Mengurus Latihan KMKK

JKKK

 • Mengurus dan Menyelaras Geran JKKK
 • Mengurus Perlantikan dan Perlanjutan Tempoh Setiausaha JKKK
 • Mengurus Penamatan dan Perletakan Jawatan Setiausaha
 • Mengurus Elaun Setiausaha JKKK
 • Mengurus Profil JKKK

PEMBANGUNAN

 • Membantu Dalam Urusan Pembangunan Sosial Daerah Kecil
 • Membantu Dalam Urusan Hal Ehwal Kaum Penan dan Orang Ulu
 • Membantu Dalam Urusan Pembangunan Projek
 • Membantu Pelaksanaan Projek Pembangunan di Daerah Kecil

KEWANGAN

 • Mengurus Kewangan Jabatan

STATUTORI

 • Menyelenggara Sistem Native Marriage Electronic System (NAMES)
 • Memproses Pendaftaran Probet, Anak Angkat, Senjata Api dan Permit Peluru

MAHKAMAH BUMIPUTERA

 • Menguruskan Permohonan untuk Mendapatkan Status Bumiputera
 • Mengurus dan Memantau Semua Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Bumiputera
 • Melaporkan Status Pendaftaran Kes dan Perbicaraan yang telah Dilaksanakan Setiap Bulan / Berkala kepada Pendaftar Mahkamah Bumiputera
 • Memantau Penghantaran Saman