Pejabat Daerah Limbang

Portal Rasmi Pentadbiran Bahagian Limbang

 

Ketua Kaum


SENARAI KETUA KAUM DAERAH LIMBANG 2023

PENGHULU HAJI KARIM BIN DAMIT

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

1

Zahedi Bin Asol

Kpg Limpaong

2

Umar bin Ali

Kpg. Buangsiol

3

Mohamod bin Matnor

Kpg. Pemukat

4

Simatzaman B. Sapar

Kpg. Limpaku Pinang

5

Matasan bin Amit

Kpg. Bukit Kota

6

Abdul Aji Bin Ali

Kpg Belantak

PENGHULU HAJI AHMAD BIN HAJI BINI

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

7

Suhaili Bin Timbang

Kpg. Lubok Piasau

8

Sadan bin Mohidin

Kpg. Telahak

9

Latip Bin Majit

Kpg. Lubok Sigantang/Aur

10

Hj. Mahmud B. Hj. Gampal

Kpg. Meritam

11

Latif Bin Bini

Kpg. Merasam Bumbun

12

Latip B. Hj. Yahya

Kpg. Ipai

13

Bini bin Tarudin

Kpg. Binjai

14

Yusop @ Yusof bin Timbang

Kpg. Kuala Awang

15

Mahat B. Matali

Kpg. Anak Bukit

16

Matjin bin Sumil

Kpg Belading

PENGHULU HAJI DULAHPI BIN BAKAR

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

17

Roslan Bin Kahar

Kpg. Ulak

18

Tangah bin Mohamad

Kpg. Lupak Rangas

19

Mohamad Faizul bin Ismail

Kpg. Gadong

20

Abu Bakar bin Mohamad

Kpg. Menggatai

21

Bungsu Bin Matusop

Kpg. Buangabai

22

Hj. Abdul Rahman bin Said

Kpg. Pandam

23

Hussainy bin Mohamad

Kpg. Lubok Pangi

24

KOSONG

Kpg. Sangkarai

PENGHULU JAMIL BIN BAKAR

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

25

KOSONG

Kpg. Muhibbah/Bangkita

26

Adanan B. Hamdan

Kpg. Bunga Raya

27

Jailani Bin Osman

Kpg. Pengkalan Rejab

28

Rosli B. Hj. Ramli

Kpg. Seberang Kedai

29

Jamil Bin Salleh

Kpg. Kelapa Mawar

30

Leah binti Awang

Kpg. Baru, Kuala Berawan

31

Asnan Bin Mohamad

Kpg. Merambut

PENGHULU HAJI SAHAT BIN BAGOL

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

32

Alini B. Salleh

Kpg. Sibukang

33

Ahmad @ Naim Bin Hj. Mail

Kpg. Patiambun

34

Hj. Osman B. Hj. Salleh

Kpg. Nauran

35

Hj Latip Bin. Hj Sabli

Kpg. Pabahanan

36

Muntil @ Montel bin Braim@ Berahim

Kpg. Limpaki

37

Hassan bin Diprudin

Kpg. Penapak

38

Ibrahim Bin Sahat

RPR Fasa 1 dan 11 Batu Biah

PENGHULU HAJI YUSOP BIN DOLLAH

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

39

Kassim bin Adam

Kpg. Bakol

40

Jamil bin Taras

Kpg. Agong Tua

41

Garib B. Bakar

Kpg. Malagangai

42

Usop Hj Tarip

Kpg. Batu Bakarang

43

Kalong @ Bakar B. Tembol

Kpg. Berawan

44

Zarrif Ariffin bin Sipin

Kpg. Bukit Luba

45

Shahrin Bin Aji

Kpg. Sg. Poyan

46

Wahap bin Hj.Moktar

Kpg. Tegarai

47

Kifli B. Muda

Kpg. Palas

48

Hj Basuni Bin Hidup

Kpg. Medait

PENGHULU LATIP BIN TUJOH

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

49

Osan @ Hussien bin Burut

Kpg. Pahlawan

50

Hj Ismail bin Nayan

Kpg. Benuas/Tuna/Gumaya

51

Isah Bin Tinggal

Kpg. Tabahan

52

Yaman bin Mumin

Kpg. Sayung

53

Sulaiman B. Adi

Kpg. Sembiling

PENGHULU CHUA BENG SOON

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

54

Kong Foh Liem

Kawasan Jalan Kubong

55

Tan Kheng Guan

Cina Hokkien (Bandar Limbang)

56

Ang Chiw Kiam

Kpg. Cina

57

Lee Yiing Chiong

Kawasan Sepanjang Jalan (7) Batu Keliling

58

Chieng Yu La

Kawasan Batu Biah Limbang

59

Ngu Lu King

Kawasan Jalan Pandaruan

60

Tey Kim Chuan

Medamit/Ukong/Batu Danau

PENGHULU ANTHONY TANGGOH AK GARAI

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

61

Sengat Ak. Jarom

Rh Sengat, Batu 8, Jln. Kubong

62

Imau anak Mandoh

Rh Imau, Batu 9, Jln. Kubong

63

Sandin anak Umpang

Rh Sandin, Merajang Lubai

64

Babai Anak Manchu

Kampung Bukit Brayong

65

Tugang anak Amparan

Rh.Tugang,Ulu lubai

66

Letan Anak Buda

Rh. Entili, Tinting Melanjan

67

Eyai Anak Jenang

Rh.Eyai,Staie Lubai

68

Luta Ak Unchat

Rh.Luta,Engkasing

69

Tangai Anak Jumah

Rh. Tangai, Lubok Tuan

70

Sondai Ak Lampin

Rh.Sondai,Terimah

71

Siad Ak Dana

Rh. Siad, Melaban,Lubai

72

KOSONG

Kampung Merasam Parit

73

Intai Ak Gaming @ Ganing

Rh.Intai, Menuang

74

Manai Ak Awing

Rh.Manai,Merutop

75

KOSONG

Kampung Penganan Gudang

76

Suring Auai

Rh. Sateng,Merasam Pandaruan

77

Sintau Ak Empading

Rh. Sintau, Lubok Kepayang

78

Baba Ak Ajit

Rh.Baba,Ng Penganan

79

James Jimbau Ak Encharang

Rh. James, Kpg.Semabat

80

Ungi Anak Lungat

Rh.Ungi, Palas,Simpang Batu Danau

81

Ajut Anak Melinggang

Kampung Batu 11 ½

82

Tegong Anak Dajal

Kampung Ng Merutop Baru

83

Madline Orry Anak Kasin

Kampung Sungai Merutop Tengah

84

Manggi Anak Igom

Kampung Menuang Baru, Lubai

85

Demong Anak Usup

Kampung Lubok Tuan Asal

86

Tajing Anak Tamin

Kampung Ulu Sungai Puru, Jalan Engkasing

87

Ejau Anak Kedit

Kampung Sungai Munti, Ulu Lubai, Jalan Medamit

88

Anggau Ak Tambi

Rh. Anggau, Sg Lumbong

89

Ugak Anak Sanggau

Rh Ugak, Lubok Simpor

90

Banta Ak Anjie

Rh.Banta,Entagis

91

Unong Anak Ketit

Kpg Reda, Jalan Kubong

92

Aping Ak Lajang

Rh.Aping,Batu Riau

93

Rumpang Ak Bali

Rh.Rumpang,Merasam Darat

94

Hap Anak Budet

Rh Hap, Mengari,Jln Medamit

PENGHULU TAN ANAK KAYAN

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

95

Bety Ak Gu

Rh. Bety, Belimbing,Ukong

96

John Ak Nonong

Rh. John, Kelati

97

Geling Ak Chambai

Rh Geling, Teban,Ng.Tubai

98

Masuil Anak Dayat

Rh. Masuil, Tubai,Ukong

99

Entebang Koling

Rh.Entebang,Lubok Pasu

100

Lana Ak Ikom

Kampung Sepangah

101

KOSONG

Kampung Tanah Merah

102

KOSONG

Kampung Sg.Semena

103

Bujang Ak Minggan

Rh.Bujang ,Rantau Kiran

104

Thaddeus ak Aling

Rh. Thaddeus, Pulau Brunei

105

Stevin Anak Atang

Kampung Engkasing Atas, Lubai

106

Jalin Anak Jumarang

Kampung Rantau Kurra, Ulu Limbang

107

Hellen Anak Bungan

Rh.Hellen, Ensurai

108

Mual Ak Bau

Rh.Mual,Engsungai

109

Jampong Ak Tumbang

Rh.Jampong,Melaban

110

Brain Ak Seruji

Rh.Brain,Meruyu

111

Sing Ak Badol

Rh.Sing,Karangan Ma

112

KOSONG

Kampung Selidong

113

Panting Ak Ili

Rh Panting, Sg.Poh,Ukong

114

Lucy Anak Tawan

Rh.Lucy,Bukit Batu

115

Liban Ak kaya

Rh.Liban,Terusan,Tubai

PENGHULU EKIT ANAK AWANG

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

116

Nawa Ak Tunjong

Kpg Bawang Ubor

117

Simon Ak Apong

Kpg.Lubok Lasas

118

Kabul Ak Usok

Kpg.Tanjung Ungar

119

Francis Ak Yantang

Kpg.Tanjung Riman

120

John Injan

Kpg.Ukong/Kuala Tubai

121

Wilson anak Susok

Kpg.Indok Sangkar

122

Bolhassan Ak Kayok

Kpg Lubok Bidai

123

Mandan Ak Malek

Kpg Ranggu

124

Doming Ak Keduit

Kpg.Pengkalan Gurah

125

Saruan Yusop

Kpg Tanjong

126

Perak Anak Asson

 Kampung Belimbing, Melugus

127

Danis Anak Yaba

Kampung Bukit Gudang

128

KOSONG

Kampung Tanjong Darat

129

Kebil Anak Bakal

Kampung Bukid Saraong

PENGHULU LALAM ANAK SAMBAT

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

130

Kamis Apong

Kpg  Merasam Ulu

131

Lukong Ak Simpok

Kpg.Bidang

132

Kuin @ Edwin  Anak Yakut

Kpg Tedungan

133

Jame Ak Amat

Kpg Lembuak

134

Jinah Anak Nanggang

Kpg Pandak

135

Sungkai Ak Lila

Kpg Paya Megaliong

136

Morni Ak Garai

Kpg.Pengkalan Madang

137

Dayang Ak Assan

Kpg Bulu Balui

138

Julai @ Jaladi Anak Tikas

Kpg Anak Tuno

139

Julain Ak Inja'an

Kpg Batu Danau

140

Simon Anak Lunak

Kampung Logan Limbun

141

Juhari Anak Ugal

Kampung Sungai Tamalang

142

John Ak Sapik

Kpg Pengkalan Jawa

143

Edang@Terrence Idang Ak Yamo

Kpg Bambangan/Beraong

144

Yampil Ak Panchar

Kpg Terumba

145

Emboi Ak Siok

Kpg Limpasong

PENGHULU FRANKY ISAK

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

146

Adrian Anak Usup

Kpg.Bangkuati

147

Sedik Ak Timbang

Rh.Sedik Bukit Impas

148

Thomas AK Idop  Tima

Rh.Idop,Pundut

149

Thomas Wan Raga

Kpg.Long Sepangah

150

Usang Epoi

Kpg Lubok Aur

151

Yusop Siran

Rh Agan, Tubai Baru

PENGHULU SIGA AK WENG

BIL

NAMA KETUA KAUM

KAMPUNG

152

Laurance Robert Balan

Rh.Stephen, Liang Datu

153

Lumbong Ak Malong

Rh.Lumbong, Entakong

154

Joshua Asong

Kpg Long Napir

155

Rikot Ak Lesu

Kpg Bahagia, Long Napir

156

Kayan Itek

Rh Kayan, Adang

157

Satu Ak Madang

Rh Satu,Ng Medalam

158

Dirias Anak Muring

Rh Dirias, Long Serangan


Tarikh Kemaskini: 03 Februari 2023