Pejabat Daerah Lawas

Portal Rasmi Pentadbiran Bahagian Limbang

picture
 

Perutusan Pegawai Daerah Lawas


ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

 

Salam sejahtera.

Kewujudan laman web ini tentunya akan dapat mendekatkan lagi Pentadbiran Bahagian Limbang dengan rakyat tanpa mengira masa. Paparan pelbagai maklumat berkaitan fungsi, peranan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Pentadbiran Bahagian Limbang serta maklumat-maklumat am lainnya di daerah ini akan dapat melonjakkan lagi penyebaran maklumat atas talian dengan lebih berkesan. Ini selaras dengan hasrat kerajaan negeri ke arah eGovernment di mana para pengunjung laman web ini akan mendapat maklumat yang dikehendaki dengan cepat dan tepat.

Penyampaian perkhidmatan akan sentiasa dipertingkatkan secara berterusan sesuai dengan perkembangan semasa dan kehendak pelanggan. Ini selaras dengan proses transformasi perkhidmatan awam negeri Sarawak. Pengemaskinian laman web ini akan sentiasa dipantau agar apa yang dipaparkan akan dapat dipertingkatkan, releven dan terkini. Sebarang maklum balas dan cadangan yang membina amatlah dialu-alukan untuk kebaikan semua. Sekian, terima kasih.


"BERSATU BERUSAHA BERBAKTI"

"An Honour To Serve"


LADIN BIN ATOK

PEGAWAI DAERAH LAWAS