Pendaftaran Nama Lesen & Pembaharuan Lesen Perniagaan
PEMBAHARUAN LESEN PERDAGANGAN

Senarai Semak Pembaharuan Lesen Perdagangan

1. Cop perdagangan yang lengkap dengan alamat

2. Lesen perdagangan yang asal / yang luput tempoh


Proses Kerja Pembaharuan Lesen Perdagangan

* Terima Borang TL daripada pemohon ( Borang TL adalah percuma)

* Bawa bersama lesen perdagangan untuk disemak & kelulusan

* Bayaran yuran pembaharuan lesen perdagangan sebanyak RM25.00

* Lesen pembaharuan disediakan

* Serah lesen pembaharuan perdagangan kepada pemohon


NAMA PERDAGANGAN

Senarai Semak Pendaftaran Nama-Nama Perdagangan

1. Borang BNR R20 dalam satu salinan.

2. Salinan fotostat kad pengenalan pemohon.

3. Cop rasmi perniagaan ( Company Official Rubber stamp).

4. Surat hak milik tanah bagi tempat perniagaan yang dipohon.

5. Surat perjanjian penyewaan.

6. Surat kebenaran daripada pemilik premis yang dinyatakan sebagai tempat perniagaan (Jika disewa)

7. Pembayaran :- (i) Sijil Pendaftaran RM50.00
                             (ii) Ekstrak Perniagaan RM2.00
                            (iii) Lesen Perniagaan RM25.00

8. Sijil pendaftaran disediakan dan ditandatangani oleh pegawai pendaftar.

9. Sijil pendaftaran diberi kepada pemohon.

 

Nama Pegawai Bertanggungjawab                    No.untuk dihubungi:-

  • Encik Kenedy Bungsu                                   085-202121
  • Encik Kong Kim Poh