picture

 

Permohonan Perkahwinan Khas Bukan Islam


Jenis Permohonan Dan Dokumen

1. Permohonan Lesen Perkahwinan Tanpa Memerlukan Pemberitahuan Perkahwinan dan Perakuan Untuk Berkahwin - (Borang JPN.KC01C)

2. Permohonan Lesen Perkahwinan Bagi Perempuan Berumur Di Bawah 18 Tahun Tetapi Telah Genap 16 Tahun - (Borang JPN.KC01D)

3. Permohonan Lesen Untuk Mengucapcarakan Perkahwinan Di Suati Tempat Lain Daripada Pejabat Pendaftar - (Borang JPN.KC01E)


Dokumen-Dokumen Sokongan

1. Salinan Kad Pengenalan

2. Salinan Sijil Kelahiran

3. Gambar Berukuran Passport

4. Salinan Kad Pengenalan (Bapa/Ibu kepada pihak perempuan jika beliau [perempuan] adalah di bawah umur)

5. Salinan Surat/Sijil Cerai (bagi yang pernah berkahwin)

6. Salinan Surat Pengesahan/Perakuan dari Majikan/Ketua (bagi Tentera/Polis sahaja)

7. Salinan Passport Bagi Warga Asing (jika berkaitan)

8. Surat Akuan Pengesahan Status Perkahwinan

9. Surat Daripada Pesuruhjaya (untuk Wagra Asing)

10. Keputusan Semakan Surat Akuan Bujang Luar Negara daripada Pejabat JPN, Putra Jaya (Untuk Warga Asing Republic of China)

*sekurang-kurangnya 3 jenis dokumen sokongan harus dinyatakan.

 

Pegawai Seranta : Puan Norhaizan Ricky Lalong (085-202101)