Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
 
 
 
 
Kemaskini Pada: 23 Apr 2019
Versi 8.2.0a
 
Pendaftaran Nama Lesen & Pembaharuan Lesen PerniagaanPendaftaran Nama Lesen & Pembaharuan Lesen Perniagaan


PEMBAHARUAN LESEN PERDAGANGAN

Senarai Semak Pembaharuan Lesen Perdagangan

1. Cop perdagangan yang lengkap dengan alamat.

2. Lesen perdagangan yang asal / yang luput tempoh


Proses Kerja Pembaharuan Lesen Perdagangan

* Terima Borang TL daripada pemohon ( Borang TL adalah percuma)

* Bawa bersama lesen perdagangan untuk disemak & kelulusan

* Bayaran yuran pembaharuan lesen perdagangan sebanyak RM25.00.

* Lesen pembaharuan disediakan

* Serah lesen pembaharuan perdagangan kepada pemohon.


NAMA PERDAGANGAN

Senarai Semak Pendaftaran Nama-Nama Perdagangan.

1. Borang BNR R20 dalam satu salinan.

2. Salinan fotostat kad pengenalan pemohon.

3. Cop rasmi syarikat ( Company Official Rubber stamp).

4. Surat hak milik tanah bagi tempat perniagaan yang dipohon.

5. Surat perjanjian penyewaan.

6. Surat kebenaran daripada pemilik premis yang dinyatakan sebagai tempat perniagaan (Jika disewa)

7. Pembayaran :- (i) Sijil Pendaftaran RM50.00
                         (ii) Ekstrak Perniagaan RM2.00
                        (iii) Lesen Perniagaan RM25.00

8. Sijil pendaftaran disediakan dan ditandatangani oleh pegawai pendaftar.

9. Sijil pendaftaran diberi kepada ppemohon.

 

Nama Pegawai Bertanggungjawab                    No.untuk dihubungi:-

  • Encik Kenedy Bungsu                                   085-202121
  • Encik Kong Kim Poh