Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Ketua Masyarakat

TEMENGGONG

Bil

Nama

No.Telefon

Kaum

Kawasan

1.

Ang Keng Su

0138385555
085-211590

Cina

Bahagian Limbang

2.

Willie Marum Anak Liaw

0198068853

Iban

Bahagian Limbang

3.

Nicholas Boyok Pura

0138380540

Bisaya

Bahagian Limbang

PEMANCA

Bil

Nama

No.Telefon

Kaum

Kawasan

1.

Leong Boong Ming

0198152626

Cina

Daerah Limbang

2.

Robert Kunyu Anggau

0198472001

Iban

Daerah Limbang

3.

Jun Anak Silah

0198844911

Bisaya

Daerah Limbang

PENGHULU

Bil

Nama

No.Telefon

Kaum

Kawasan

1.

Hj Karim Bin Damit@Awg.Damit

0194535684

Melayu

Kampung Limpasong, Buangsiol, Pemukat Limpaku Pinang, Bukit Kota, Belantak.

2.

Hj Ahmad Bin Haji Bini

0149630811

Melayu

Kampung Lubok Piasau, Telahak, Lubok Sigantang/Aur, Meritam, Merasam Bumbun, Ipai, Binjai, Kuala Awang, Anak Bukit, Belading.

3.

Hj Dulaphi Bin Bakar

0194990885
085-225022

Melayu

Kampung Ulak, Lupak Rangas, Gadong, Mengatai, Buangabai, Pandam, Lubok Pangi, Sangkarai.

4.

Jamil Bin Bakar

0138419658

Melayu

Kampung Muhibbah/Bangkita, Bunga Raya, Pengkalan Rejab, Seberang Kedai, Kelapa Mawar, Kpg Baru Kuala Berawan, Merambut.

5.

Hj Sahat Bin Bagol

0138492465

Kedayan

Kampung Sibukang, Patiambun, Nauran, Pabahanan, Limpaki, Penapak, RPR Fasa I dan II Batu Biah

6.

Hj Yusop Bin Dollah

0135628446/

0178026083

Kedayan

Kampung Bakol, Agong Tua, Malagangai, Batu Bakarang, Berawan, Bukit Luba, Sg. Poyan, Tegarai, Palas, Medait.

7.

Hj Abu Bakar @ Abu Bin Tinggal

0138337719

Kedayan

Kampung Pahlawan, Benuas/Tuna/Gumaya, Tabahan, Sayung, Sembiling.

8.

Chua Beng Soon

0198898961

Cina

Kawasan Jalan Kubong, Cina Hokkien (Bandar Limbang), Kpg Cina, Kawasan Sepanjang Jalan (7) Batu Keliling, Kawasan Batu Biah, Kawasan Jalan Pandaruan, Medamit/Ukong/Batu Danau.

9.

Anthony Tanggoh Anak Garai

0194838192
085-666616

Iban

Rh Sengat, Batu 8, Jln. Kubong,

Rh Imau, Batu 9, Jln. Kubong

Rh Remang, Merajang Lubai

Rh.Tugang,Ulu lubai

Rh. Entili, Tinting Melanjan

Rh.Leban,Staie Lubai

Rh.Luta,Engkasing

Rh. Tangai, Lubok Tuan

Rh.Sondai,Terimah

Rh. Siad, Melaban,Lubai

Rh. Jantin, Merasam Parit

Rh.Intai, Menuang

Rh.Manai,Merutop

Rh. Kalat, Penganan Gudang

Rh. Sateng,Merasam Pandaruan

Rh. Sintau, Lubok Kepayang

Rh.Baba,Ng Penganan

Rh. James, Kpg.Semabat

Rh.Ungi, Palas,Simpang Batu Danau

Rh. Ani, Sg Lumbong

Rh Ugak, Lubok Simpor

Rh.Banta,Entagis

Kpg Reda, Jalan Kubong

Rh.Aping,Batu Riau

Rh.Rumpang,Merasam Darat

Rh Sli, Mengari,Jln Medamit

10.

(Kosong)

 

Iban

Rh. Bety, Belimbing,Ukong

Rh. John, Kelati

Rh Geling, Teban,Ng.Tubai

Rh. Masuil, Tubai,Ukong

Rh.Embol,Lubok Pasu

Rh.Ekom,Sepangah

Rh.Jubang,Tanah Merah

Rh.Assan,Sg.Semena

Rh.Tan,Rantau Kiran

Rh.Aling,Pulau Brunei

Rh.Hellen, Ensurai

Rh.Mual,Engsungai

Rh.Jampong,Melaban

Rh.Brain,Meruyu

Rh.Sing,Karangan Ma

Rh.Lawai,Selidong

Rh Panting, Sg.Poh,Ukong

Rh.Lucy,Bukit Batu

Rh.Liban,Terusan,Tubai

11.

Ekit Anak Awang

0198251381

Bisaya

Kampung Bawang Ubor, Lubok Lasas, Tanjung Ungar, Tanjung Riman, Ukong/Kuala Tubai, Induk Sangkar, Lubok Bidai, Ranggu, Pengkalan Gurah, Tanjong.

12.

Manang ak Tingkat

0198481944

Bisaya

Kampung Merasam Ulu, Bidang, Tedungan, Lembuak, Pandak, Paya Megaliong, Pengkalan Madang, Bulu Balui, Anak Tuno, Batu Danau, Pengkalan Jawa, Bambangan/Beraong, Terumba, Limpasong.

13.

Andreas Etong Anak Bayong

0138431287

Lunbawang

Kpg.Bangkuati

Rh.Sedik Bukit Impas

Rh.Idop,Pundut

Kpg.Long Sepangah

Kpg Lubok Aur

Rh Agan, Tubai Baru

14.

Siga Anak Weng

01112508330
085-238033

Kelabit / Penan / Lunbawang

Rh.Stephen,Liang Datu

Rh.Lumbong,Entakong

Rh.Janging,Long Napir

Rh.Lejo,Long Napir

Rh Kayan,Adang

Rh Satu,Ng Medalam

Rh Dirias, Long Serangan