Data Terbuka

Kerajaan Malaysia melaksanakan data terbuka untuk tujuan meningkatkan keupayaan Kerajaan dalam membuat keputusan berasaskan fakta dan data.   Data terbuka Malaysia boleh dicapai melalui http://data.gov.my. Data terbuka Kerajaan Negeri Sarawak juga dipaparkan didalam portal tersebut. Penggunaan data terbuka adalah tertakluk kepada Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.