Assalamualaikum Warramatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Selamat Datang kepada pelawat-pelawat laman web Pejabat Residen Bahagian Limbang, Sarawak. Pejabat Residen Bahagian Limbang merupakan sebuah agensi kerajaan negeri Sarawak yang bertanggungjawab menjadi nadi penggerak di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan memantau secara berterusan rancangan-rancangan pembangunan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Bahagian Limbang.
Residen Bahagian Limbang
SELANJUTNYA

Perutusan Residen Bahagian Limbang

Visi & Misi

Visi

Bahagian Limbang yang maju dari segi sosio-ekonomi menjelang 2030.

Limbang Division to be a Socio-Economically Developed Dicision by 2030.


Misi

Memajukan pembangunan sosio-ekonomi dan kesejahteraan rakyat di dalam Bahagian Limbang.

Advancing the Socio-Economic Development and Wellbeing of the People on Limbang Division