Sarawak ID|Register
Polls
Announcements
Assalamualaikum Warramatullahi Wabarakatuh dan Salam 1Malaysia

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Selamat Datang kepada pelawat-pelawat laman web Pejabat Residen Bahagian Limbang, Sarawak. Pejabat Residen Bahagian Limbang merupakan sebuah agensi kerajaan negeri Sarawak yang bertanggungjawab menjadi nadi penggerak di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan memantau secara berterusan rancangan-rancangan pembangunan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Bahagian Limbang.
Residen Bahagian Limbang
SELANJUTNYA

Welcome to Limbang Division

Perutusan Message

Welcome to Limbang Division

About Limbang and Lawas

Info Daerah Limbang
Mengenal Limbang

Bahagian Limbang terletak di Timur Laut Negeri Sarawak bersempadan dengan Negara Brunei di Barat, Teluk Brunei di Utara, Sabah/Kalimantan di Timur dan Daerah Baram ( Bahagian Miri) di Selatan,di tengah-tengahnya Daerah Temburong (Negara Brunei) yang membuatkan Bahagian Limbang berada di tengah-tengah. Limbang adalah bahagian yang ke 5..

SELANJUTNYA

HOW WE CAN HELP

Vision & Mission

Vision
Limbang Division to be a Socio-Economically Developed Dicision by 2030


Mission
Advancing the Socio-Economic Development and Wellbeing of the People on Limbang Division